نمایش منوی کناری

بیضه نزول نکرده

تشخیص و درمان زود هنگام بیضه نزول نکرده به حفظ باروری و بهبود تشخیص زودهنگام بدخیمی بیضه کمک می کند.

معاینه فیزیکی بیضه می تواند مشکل باشد، لذا در صورتی که نتوان بیضه را در کیسه بیضه لمس کرد حتما بایستی با ارولوژیست مشاوره شود. عدم اقدام درمانی فراتر از یک سال اول عمر توصیه نمی شود زیرا تاخیر در درمان، میزان موفقیت جراحی را کاهش می دهد و احتمالا باعث اختلال در روند تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) می شود. در شش ماهگی، بیماران مبتلا به بیضه نزول نکرده(Undescended testes or Cryptorchidism) باید توسط یک اورولوژیست برای تشخیص و درمان مورد بررسی قرار گیرد.

ارجاع زود هنگام به ارولوژیست برای بیضه های غیر قابل لمس دو طرفه در نوزاد یا برای هر کودک با بیماری هیپوسپادیاس (پائین بودن سوراخ خروج ادرار از محل طبیعی خود) و عدم نزول بیضه ها به صورت همزمان ضروری می باشد. درمان بیضه نزول نکرده بایستی بین سن شش ماه تا دو سال انجام شود که درمان شامل هورمون درمانی و یا درمان جراحی می باشد.

موفقیت درمان در هر دو نوع درمان بستگی به موقعیت بیضه ها در هنگام تشخیص دارد.. اگرچه جراحی و orchiopexy (پائین آوردن بیضه) بیماران از ابتلا به بدخیمی بیضه محافظت نمی کند، اما این کار به تشخیص زود هنگام بدخیمی بیضه از طریق خودآزمایی بیضه (معاینه بیضه توسط خود) کمک می کند.

نهان بیضگی، یا عدم نزول بیضه، معمولا در طی معاینه نوزاد تشخیص داده می شود. تشخیص این بیماری، شناسایی سندرم های همراه، ارزیابی تشخیصی مناسب و ارجاع به موقع برای درمان جراحی توسط اورولوژیست گام های مهمی در جلوگیری از عواقب نامطلوب است.

بیضه نزول نکرده

پیامدهای بیضه نزول نکرده

منطق درمان بیضه نزول نکرده پیشگیری از عوارض بالقوه آن است. رایج ترین مشکلات در ارتباط با عدم نزول بیضه شامل تومور بیضه، ناباروری، تورشن بیضه (پیچ خوردن بیضه به دور طناب خود) و فتق مغبنی می باشد.

سرطان بیضه

به خوبی اثبات شده است که در مردان با سابقه بیضه نزول نکرده نسبت به افراد عادی میزان بروز سرطان بیضه بالاتر از حد انتظار است. در حالی که احتمال میزان ابتلا به سرطان بیضه در گذشته احتمالا دست بالا تخمین زده شده است، بروز ابتلا به سرطان بیضه در میان مردان مبتلا به بیضه نزول نکرده تقریبا یک در ۱۰۰۰ تا یک در ۲۵۰۰ می باشد. اگرچه خطر ابتلا نسبت به جمعیت عمومی به طور معنی داری بالاتر است (یک در ۱۰۰۰۰۰)، ولی این سطح از خطر باعث نمی شود تا به درمان های رادیکال، مانند حذف تمام بیضه داخل شکمی را روی بیاوریم.

حدود ۲۰ درصد از تومورهای بیضه در مردان با بیضه نزول نکرده یک طرفه، در بیضه سمت مقابل که به طور طبیعی نزول کرده است رخ می دهد؛ این یافته، از مخالفت با حذف بی رویه بیضه نزول نکرده پشتیبانی می کند. نهان بیضگی و سرطان بیضه نیز ممکن است تظاهراتی از اختلال ژنتیکی بیضه باشند، بنابراین،  بروز سرطان در بیضه نزول نکرده ممکن است به دلیل محل غیر طبیعی بیضه و نزول نکردن آن نباشد. اگر چه اثبات نشده است که orchiopexy و پائین آوردن بیضه با جراحی، خطر ابتلا به سرطان بیضه را کاهش می دهد، ولی به سهولت تشخیص زود هنگام سرطان بیضه از طریق خودآزمایی بیضه کمک می کند.

ناباروری

به عنوان یک گروه، مردانی که بیضه نزول نکرده داشته اند کاهش تعداد اسپرم، اسپرم با کیفیت پائین تر و میزان باروری پایین تری نسبت به مردان با بیضه ها نزول کرده نرمال داشته اند. احتمال ناباروری با نهان بیضگی دو طرفه و بالا بودن سن در زمان orchiopexy،(پائین آوردن بیضه با جراحی) افزایش می یابد. اختلال در تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) ممکن است تا حدی به علت زمینه ی ناهنجاری های ژنتیکی ایجاد شود که خطر ابتلا به سرطان بیضه را نیز می تواند افزایش دهد. به همین دلیل، ممکن است اختلال در تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) از طریق مداخله جراحی و پائین آوردن بیضه به طور کامل برگشت پذیر نباشد.

بر خلاف خطر ابتلا به سرطان بیضه، به نظر می رسد مزیت  orchiopexy (پائین آوردن بیضه با جراحی) زود هنگام، حفظ باروری می باشد. از طریق بیوپسی بیضه در زمان orchiopexy ، نشان داده شده است که تراکم سلول های تولید کننده اسپرم(ژرم سل) با گذشت زمان کاهش می یابد، و این اتفاق از اوایل یک سالگی شروع می شود. به همین دلیل، درمان بیضه نزول نکرده از اوایل شش ماهگی توصیه می شود و بایستی قبل از سن دو سالگی حتما انجام شده باشد.

پیچ خوردگی بیضه و فتق مغبنی

اگرچه شواهد کمی وجود دارد، ولی تصور می شود میزان بروز چرخش بیضه در بیضه های نزول نکرده بالاتر از بیضه های نزول کرده به داخل کیسه بیضه (اسکروتوم) می باشد. پیچ خوردگی بیضه نزول نکرده اغلب با بروز تومور بیضه همراه است، که احتمالا به دلیل افزایش وزن بیضه  و بهم ریختگی ابعاد آن می باشد. پیچ خوردگی بیضه داخل شکمی ممکن است به صورت درد حاد شکم  تظاهر کند.بیضه غیر قابل لمس در معاینه فیزیکی سرنخی برای تشخیص در این حالت است، اما اغلب چرخش بیضه تنها در زمان باز کردن و اکتشاف شکم تشخیص داده می شود.

در صورت وجود فتق مغبنی همراه با بیضه نزول نکرده ، ترمیم فتق همزمان با orchiopexy (پائین آوردن بیضه با جراحی) ضروری است.

علائم و آناتومی

اکثر بیضه های نزول نکرده در حال حاضر در بدو تولد بروز می کند. تا یک سوم نوزادان پسر زودرس و ۳ تا ۵ درصد از نوزادان پسر ترم (نوزادانی که به هنگام به دنیا آمده اند) با بیضه نزول نکرده متولد می شوند. در سه ماهگی، میزان بروز به ۰٫۸ درصد کاهش می یابد، بین سه ماهگی و بزرگسالی، میزان بروز نهان بیضگی تغییر نمی کند. انتظار و عدم اقدام درمانی گزینه مناسبی نیست چرا که عدم نزول بیضه واقعی به ندرت خود به خود پس از سه ماهگی نزول می یابد.

گهگاه، بیضه ها که در اوایل دوران کودکی در موقعیت کیسه بیضه (اسکروتوم) مشاهده شده است “صعود” کرده و در واقع به بیضه نزول نکرده تبدیل می شوند. در حالی که پزشکان در گذشته بر این باور بودند که این یافته ها نشان دهنده خطا در معاینه فیزیکی اولیه بوده است، ولی در حال حاضر صعود بیضه  پدیده ای است که به خوبی به اثبات رسیده است. این پدیده در کودکان بزرگتر رخ می دهد. صعود بیضه در کودکان بزرگتر احتمالا نشان دهنده بیضه نابجا است.

نهان بیضگی را بر اساس یافته های فیزیکی و یافته های حین عمل می توان طبقه بندی کرد: (۱) عدم نزول بیضه واقعی (شامل داخل شکمی، در ناحیه حلقه داخلی کانال مغبنی و بیضه داخل کانال مغبنی)، که در طول مسیر طبیعی نزول وجود دارد و یک gubernaculum نرمال؛ (۲) بیضه نابجا، که یک gubernacular غیر طبیعی دارد؛ و (۳) بیضه تحریک پذیر یا انقباض پذیر  retractile testicles، که در واقع بیضه نزول کرده است ولی به دلیل تحریک پذیری و انقباض عضلات طناب بیضه، بیضه مرتبا بالا می رود. مهم ترین دسته ای که هنگام معاینه فیزیکی بیضه بایستی تشخیص داده شد  بیضه تحریک پذیر یا انقباض پذیر  retractile testicles است، زیرا هیچ درمان هورمونی یا درمان جراحی برای این بیماری مورد نیاز نیست.

در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از نوزادانی که با نهان بیضگی مراجعه می کنندحداقل یک بیضه غیر قابل لمس دارند. از طریق معاینه حین جراحی، در حدود نیمی از بیضه های غیر قابل لمس داخل شکمی بوده، در حالی که بقیه موارد بیضه غیر قابل لمس محو و ناپدید شده و یا تحلیل رفته اند. تصور می شود بیضه محو شده به دلیل چرخش داخل رحمی بیضه ایجاد می شود.

عکس بیضه نزول نکرده

درد بیضه

درد بیضه ممکن است در هر دو بیضه یا یکی از آنها احساس شود و بسته به دوره زمانی، می‌تواند شدید، نیمه‌شدید یا مزمن باشد. دلایل

دکتر محمد جباری جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فوق تخصص ارولوژی ترمیمی

این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی به‌اشتراک بگذارید:
برای کمک به بهتر شدن مطلب فوق به آن امتیاز دهید

سوال پزشکی دارید ؟!؟

همین الآن از طریق صفحه پرسش از دکتر سوال خود را بپرسید و پاسخ خودتون را دریافت کنید !

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل


 برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر محمد سه شنبه ۲۴ دی ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  وقت بخیر
  19ساله هستم بعد از تولد بخاطر کوچک بودن بیضه ها من رو پیش پزشک اطفال بردن که ایشون گفتن مشکلی نیست
  سال 1387 زمانی که 7 ساله بودم منو پیش هم متخصص اطفال و هم کلیه و مجاری بردن که بازم گفتن مشکی نیست
  سال 1395 زمانی که 16 ساله بودم به تنهایی پیش ارولوژیست در اهواز رفتم ایشون گفتن تا پایان 18 سالگی اندازه بیضه ها بزرگتر میشه اما الان 19 سالم شده و بیضه هام خیلی کوچیک موندن .
  جرم80و قد176
  خواهش میکنم راهنماییم کنید خیلی نگرانم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری سه شنبه ۲۴ دی ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

   برای ارزیابی توصیه می کنم سونوگرافی از بیضه ها و آزمایش منی و هورمون تستوسترون انجام دهید

 • تصویر کاربر محمد چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام من یک چیزی به قدر یک نقطه خیلی کوچک روی بیضه هم هست خیلی میترسم به دکتر مراجعه کنم بهم بگن یکوقت سرطان داری لطفا راهنمایی کنید ممنون از لطف شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری جمعه ۱۳ دی ۹۸( 2 هفته پیش)

   سلام

   سونوگرافی از بیضه ها انجام دهید

  2. تصویر کاربر محمد شنبه ۱۴ دی ۹۸( 2 هفته پیش)
   آقای دکتر خیلی کوچک هست اندازه یک دانه ارزن میتواند سرطان باشد؟؟
  3. تصویر کاربر محمد شنبه ۱۴ دی ۹۸( 2 هفته پیش)
   آقای دکتر خیلی کوچک است اندازه یک ارزن میتواند سرطان باشد؟
  4. تصویر کاربر محمد شنبه ۱۴ دی ۹۸( 2 هفته پیش)
   در قسمت بالایی بیضه ام هست قبلا هم یک چیزی بود رفتم سونوگرافی دادم گفتم کیست اپیدیدیم است الان برام دوباره همین رو میگن???
  5. تصویر کاربر دکتر محمد جباری چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸( 1 هفته پیش)

   آقای دکتر خیلی کوچک هست اندازه یک دانه ارزن میتواند سرطان باشد؟؟.................سرطان نیست نگران نباشید

  6. نمایش سایر 4 پاسخ
 • تصویر کاربر Ali دوشنبه ۱۶ دی ۹۸( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سوال دکتر من 14 سال سن دارم و اسپرمم هنوز نیومده البته یک ماه دیگه میشه14 سالم. من موقعی که بچه بودم یکی از پاهام رو یک نفر میکشه و فچر کنم بیضم اسیب دیده ولی دکتر نرفتم چون نمیتونم به خانواده بدم (روم نمیشه). و الان یکی از بیضه هام بالا تر هست و کوچیک و بزرگ هستن. مشکلی برای باروری و اسپرم پیش میاد؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری دوشنبه ۱۶ دی ۹۸( 2 هفته پیش)

   سلام

   خیر مشکلی پیش نمیاد نگران نباشید

 • تصویر کاربر Ahmadi پنجشنبه ۱۲ دی ۹۸( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام.من میخواستم بیضه ی خودمو بفروشم.خواستم ببینم این عمل رو میتوان انجام داد.
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری پنجشنبه ۱۲ دی ۹۸( 2 هفته پیش)
   سلام
   نه نمیتوان
 • تصویر کاربر علی سه شنبه ۳ دی ۹۸( 4 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر
  من وقتی تحریک میشم به صورت زیاد یا نعوظ شکل میگیره اما خالی نمیشم یا منی را خارج نمیکنم
  بعد چند ساعت بالای بیضه راستم یه توده به وجود میاد
  یا مثلا وقتی دستشویی میرم بعداز نعوظم (بازم بعد از چند ساعت)بلافاصله توده به وجود میاد این توده واقعا اذیتم میکنم و درد داره
  چند ساله اینطوری هستم
  و زمانی که خود ارضایی کنم یا تخلیه کنم سریع از درد میفته
  ینی من هر دفه نعوظ داشته باشم خالی نشم بعد چندساعت توده به وجود میاد و درد دار هست
  اما اگه تحریک نشم اصلا به وجود نمیاد یه مقدار مطلاعه کردم یا پرسیدم به نتیجه ای نرسیدم به هیدروسل شک دارم خودم.
  میخوام از دردش بیفتم و بدونم دلیلش چیه
  چند ساله پیش رفتم دکتر گفت چیزی نیست
  گفت سونوگرافی بگیر که دکتر سونو گرافم چیزی نگفت
  گفت اوکیه...
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری سه شنبه ۳ دی ۹۸( 4 هفته پیش)
   سلام
   علتش اسپاسم مجاری انتقال اسپرم هست و راهی نیست جز تخلیه منی
   بت با آب کمی خیلی مرم ماساژ بدید خوب میشه
درحال دریافت اطلاعات

آدرس مطب

آدرس مطب : تهران ، خ میرزای شیرازی , نرسیده به خ شهید بهشتی, کوچه شهدا , پلاک 22 , طبقه 4, واحد 20
کلیه حقوق مادی و معنوی برای دکتر محمد جباری محفوظ می باشد . هر گونه کپی برداری با ذکر منبع و لینک مجاز می باشد.
شرکت طراحی سایت پزشکی و سئو همیار سیستم
پرسش از دکتر