بیضه نزول نکرده

در این مقاله مطالعه می کنید:

تشخیص و درمان زود هنگام بیضه نزول نکرده به حفظ باروری و بهبود تشخیص زودهنگام بدخیمی بیضه کمک می کند. معاینه فیزیکی بیضه می تواند مشکل باشد، لذا در صورتی که نتوان بیضه را در کیسه بیضه لمس کرد حتما بایستی با ارولوژیست مشاوره شود. عدم اقدام درمانی فراتر از یک سال اول عمر توصیه نمی شود زیرا تاخیر در درمان، میزان موفقیت جراحی را کاهش می دهد و احتمالا باعث اختلال در روند تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) می شود. در شش ماهگی، بیماران مبتلا به بیضه نزول نکرده(Undescended testes or Cryptorchidism)باید توسط یک اورولوژیست برای تشخیص و درمان مورد بررسی قرار گیرد. ارجاع زود هنگام به ارولوژیست برای بیضه های غیر قابل لمس دو طرفه در نوزاد یا برای هر کودک با بیماری هیپوسپادیاس (پائین بودن سوراخ خروج ادرار از محل طبیعی خود) و عدم نزول بیضه ها به صورت همزمان ضروری می باشد. درمان بیضه نزول نکرده بایستی بین سن شش ماه تا دو سال انجام شود که درمان شامل هورمون درمانی و یا درمان جراحی می باشد.

موفقیت درمان در هر دو نوع درمان بستگی به موقعیت بیضه ها در هنگام تشخیص دارد. اگرچه جراحی و orchiopexy (پائین آوردن بیضه) بیماران از ابتلا به بدخیمی بیضه محافظت نمی کند، اما این کار به تشخیص زود هنگام بدخیمی بیضه از طریق خودآزمایی بیضه (معاینه بیضه توسط خود) کمک می کند. نهان بیضگی، یا عدم نزول بیضه، معمولا در طی معاینه نوزاد تشخیص داده می شود. تشخیص این بیماری، شناسایی سندرم های همراه، ارزیابی تشخیصی مناسب و ارجاع به موقع برای درمان جراحی توسط اورولوژیست گام های مهمی در جلوگیری از عواقب نامطلوب است.

بیضه نزول نکرده

پیامدهای بیضه نزول نکرده

منطق درمان بیضه نزول نکرده پیشگیری از عوارض بالقوه آن است. رایج ترین مشکلات در ارتباط با عدم نزول بیضه شامل تومور بیضه، ناباروری، تورشن بیضه (پیچ خوردن بیضه به دور طناب خود) و فتق مغبنی می باشد.

-سرطان بیضه

به خوبی اثبات شده است که در مردان با سابقه بیضه نزول نکرده نسبت به افراد عادی میزان بروز سرطان بیضه بالاتر از حد انتظار است. در حالی که احتمال میزان ابتلا به سرطان بیضه در گذشته احتمالا دست بالا تخمین زده شده است، بروز ابتلا به سرطان بیضه در میان مردان مبتلا به بیضه نزول نکرده تقریبا یک در 1000 تا یک در 2500 می باشد. اگرچه خطر ابتلا نسبت به جمعیت عمومی به طور معنی داری بالاتر است (یک در 100000)، ولی این سطح از خطر باعث نمی شود تا به درمان های رادیکال، مانند حذف تمام بیضه داخل شکمی را روی بیاوریم.

حدود 20 درصد از تومورهای بیضه در مردان با بیضه نزول نکرده یک طرفه، در بیضه سمت مقابل که به طور طبیعی نزول کرده است رخ می دهد؛ این یافته، از مخالفت با حذف بی رویه بیضه نزول نکرده پشتیبانی می کند. نهان بیضگی و سرطان بیضه نیز ممکن است تظاهراتی از اختلال ژنتیکی بیضه باشند، بنابراین،  بروز سرطان در بیضه نزول نکرده ممکن است به دلیل محل غیر طبیعی بیضه و نزول نکردن آن نباشد. اگر چه اثبات نشده است که orchiopexy و پائین آوردن بیضه با جراحی، خطر ابتلا به سرطان بیضه را کاهش می دهد، ولی به سهولت تشخیص زود هنگام سرطان بیضه از طریق خودآزمایی بیضه کمک می کند.

خستگی در رابطه جنسی

-ناباروری

به عنوان یک گروه، مردانی که بیضه نزول نکرده داشته اند کاهش تعداد اسپرم، اسپرم با کیفیت پائین تر و میزان باروری پایین تری نسبت به مردان با بیضه ها نزول کرده نرمال داشته اند. احتمال ناباروری با نهان بیضگی دو طرفه و بالا بودن سن در زمان orchiopexy،(پائین آوردن بیضه با جراحی) افزایش می یابد. اختلال در تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) ممکن است تا حدی به علت زمینه ی ناهنجاری های ژنتیکی ایجاد شود که خطر ابتلا به سرطان بیضه را نیز می تواند افزایش دهد. به همین دلیل، ممکن است اختلال در تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) از طریق مداخله جراحی و پائین آوردن بیضه به طور کامل برگشت پذیر نباشد.

بر خلاف خطر ابتلا به سرطان بیضه، به نظر می رسد مزیت  orchiopexy (پائین آوردن بیضه با جراحی) زود هنگام، حفظ باروری می باشد. از طریق بیوپسی بیضه در زمان orchiopexy ، نشان داده شده است که تراکم سلول های تولید کننده اسپرم(ژرم سل) با گذشت زمان کاهش می یابد، و این اتفاق از اوایل یک سالگی شروع می شود. به همین دلیل، درمان بیضه نزول نکرده از اوایل شش ماهگی توصیه می شود و بایستی قبل از سن دو سالگی حتما انجام شده باشد.

-پیچ خوردگی بیضه و فتق مغبنی

اگرچه شواهد کمی وجود دارد، ولی تصور می شود میزان بروز چرخش بیضه در بیضه های نزول نکرده بالاتر از بیضه های نزول کرده به داخل کیسه بیضه (اسکروتوم) می باشد. پیچ خوردگی بیضه نزول نکرده اغلب با بروز تومور بیضه همراه است، که احتمالا به دلیل افزایش وزن بیضه  و بهم ریختگی ابعاد آن می باشد. پیچ خوردگی بیضه داخل شکمی ممکن است به صورت درد حاد شکم  تظاهر کند.بیضه غیر قابل لمس در معاینه فیزیکی سرنخی برای تشخیص در این حالت است، اما اغلب چرخش بیضه تنها در زمان باز کردن و اکتشاف شکم تشخیص داده می شود. در صورت وجود فتق مغبنی همراه با بیضه نزول نکرده ، ترمیم فتق همزمان با orchiopexy (پائین آوردن بیضه با جراحی) ضروری است.

علائم و آناتومی

اکثر بیضه های نزول نکرده در حال حاضر در بدو تولد بروز می کند. تا یک سوم نوزادان پسر زودرس و 3 تا 5 درصد از نوزادان پسر ترم (نوزادانی که به هنگام به دنیا آمده اند) با بیضه نزول نکرده متولد می شوند. در سه ماهگی، میزان بروز به 0.8 درصد کاهش می یابد، بین سه ماهگی و بزرگسالی، میزان بروز نهان بیضگی تغییر نمی کند. انتظار و عدم اقدام درمانی گزینه مناسبی نیست چرا که عدم نزول بیضه واقعی به ندرت خود به خود پس از سه ماهگی نزول می یابد. گهگاه، بیضه ها که در اوایل دوران کودکی در موقعیت کیسه بیضه (اسکروتوم) مشاهده شده است “صعود” کرده و در واقع به بیضه نزول نکرده تبدیل می شوند. در حالی که پزشکان در گذشته بر این باور بودند که این یافته ها نشان دهنده خطا در معاینه فیزیکی اولیه بوده است، ولی در حال حاضر صعود بیضه  پدیده ای است که به خوبی به اثبات رسیده است. این پدیده در کودکان بزرگتر رخ می دهد. صعود بیضه در کودکان بزرگتر احتمالا نشان دهنده بیضه نابجا است.

نهان بیضگی را بر اساس یافته های فیزیکی و یافته های حین عمل می توان طبقه بندی کرد: (1) عدم نزول بیضه واقعی (شامل داخل شکمی، در ناحیه حلقه داخلی کانال مغبنی و بیضه داخل کانال مغبنی)، که در طول مسیر طبیعی نزول وجود دارد و یک gubernaculum نرمال؛ (2) بیضه نابجا، که یک gubernacular غیر طبیعی دارد؛ و (3) بیضه تحریک پذیر یا انقباض پذیر  retractile testicles، که در واقع بیضه نزول کرده است ولی به دلیل تحریک پذیری و انقباض عضلات طناب بیضه، بیضه مرتبا بالا می رود. مهم ترین دسته ای که هنگام معاینه فیزیکی بیضه بایستی تشخیص داده شد  بیضه تحریک پذیر یا انقباض پذیر  retractile testicles است، زیرا هیچ درمان هورمونی یا درمان جراحی برای این بیماری مورد نیاز نیست. در حال حاضر حدود 20 درصد از نوزادانی که با نهان بیضگی مراجعه می کنندحداقل یک بیضه غیر قابل لمس دارند. از طریق معاینه حین جراحی، در حدود نیمی از بیضه های غیر قابل لمس داخل شکمی بوده، در حالی که بقیه موارد بیضه غیر قابل لمس محو و ناپدید شده و یا تحلیل رفته اند. تصور می شود بیضه محو شده به دلیل چرخش داخل رحمی بیضه ایجاد می شود.

عکس بیضه نزول نکرده

درد بیضه

درد بیضه ممکن است در هر دو بیضه یا یکی از آنها احساس شود و بسته به دوره زمانی، می‌تواند شدید، نیمه‌شدید یا مزمن باشد.

دکتر محمد جباری جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فوق تخصص ارولوژی ترمیمی

تصویر دکتر محمد جباری
دکتر محمد جباری

دکتر محمد جباری جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی همچنین فلوشیپ فوق تخصصی ارولوژی ترمیمی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و عضو هیئت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و عضو انجمن علمی ارولوژی ایران می باشد.

آیا این مطلب مفید بود؟ لطفا به آن امتیاز دهید
3.6/5 - (33 امتیاز)

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 2روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

   برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر رضا چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 364 مشاهده پرسش
  سلام
  خسته نباشید
  من چند روز پیش مقاله شما رو در مورد بررسی بیضه برای مشاهده توده سرطانی خوندم و رفتم پیش دکتر ارولوژی و اون هم برام سونوگرافی بیضه نوشته که گزارش و تصاویرش را برای شما فرستادم
  سوال من این است که آیا اگر توده سرطانی روی بیضه بود در این آزمایش سونوگرافی که نتایجش را برای شما فرستادم قابل مشاهده بود؟و اینکه آیا توده ای در بیضه در نتیجه سونوگرافی مشاهده میکنین؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹( 3 سال پیش)

   سلام
   من چند روز پیش مقاله شما رو در مورد بررسی بیضه برای مشاهده توده سرطانی خوندم و رفتم پیش دکتر ارولوژی و اون هم برام سونوگرافی بیضه نوشته که گزارش و تصاویرش را برای شما فرستادم
   سوال من این است که آیا اگر توده سرطانی روی بیضه بود در این آزمایش سونوگرافی که نتایجش را برای شما فرستادم قابل مشاهده بود؟...........................بله
   و اینکه آیا توده ای در بیضه در نتیجه سونوگرافی مشاهده میکنین؟................................خیر

 • تصویر کاربر عطا پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۹( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 288 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشین
  من حدودا 6 ماه پیش با موتور تصادف کردم و بیضه چپم به دلیل برخورد شدید با باک موتور خونریزی کرد
  بیمارستان رفتیم تو سونوگرافیبه خاطر خون مشخص نبود پاره شده یا نه
  دوتا متخصص رفتیم یکیش گفت با ام آر بشی تا مشخص بشه یکیشم نوشت سونو بهتر
  تو سونوگرافی نشون داد که تو داخل بیضه هم خون رفته ولی دکتر گفت عملم نکنی خوب میشه ولی طول میکشه
  الان بیضم(چپ)قشنگ کوچیکتر شده و یه توده به اندازه تقریبا یه بند انگشت زیرشه و موقع دست زدن به بیضه درد خاصی میکنه و بعضی وقتا موقع راه رفتن و یا بلند شدن از جام از بیضه تا زیر شکم درد میکنه(موقع دراز کشیدنم بعی وقتا کمی درد میکنه)
  در ضمن اولین باری که ارضا شدم تو مایع منی قشنگ خون بود
  خیلی نگرانم خواهشا راهنماییم کنید چیکار کنم الان؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۹( 3 سال پیش)

   سلام

   در حال حاصر توصیه می کنم در همان مرکز مجدد سونوگرافی کنید تا ببینیم شرایط موجود چگونه است

 • تصویر کاربر Aboo سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 221 مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر. من مدتيه عضلات زير شكمم درد ميكنه كه به بيضه هام ميزد. گاهي بيضه چپ و گاهي راست
  توي توضيح انواع بيماريهاي مربوط تنها به اون حالت خود ارضايي و درد بيضه شبيهه
  الان بنظرتون من بايد چكار كنم و ايا دارويي براش ميدين يا با ترك اين عمل خود به خود خوب ميشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹( 3 سال پیش)

   سلام

   به نظرم بهتره ابتدا خودارضایی را ترک کنید و اگر بهتر نشد از کپسول سلکسیب 100 میلی هر 12 ساعت برای 10 روز استفاده کنید

 • تصویر کاربر سهیل سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 241 مشاهده پرسش
  با سلام به دکتر عزیز که رسیدگی میکنید
  حقیقت ش یکم نگرانم و از خانواده هم خجالت میکشم بگم درد میکنه
  هر از گاهی بیضه راستم تیر میکشه و احساس درد میکنم و با ماساژ دادن اطرافاان یکم خوب میشه و من ظاهری ام فک کنم اوکیه میشه عکس بفرستم ببیند اوکیه یا نه و بیضه راستم خیلی حساس شده و با یکم ضربه و یا موقع خوابیدن درد میکنه میتونه به خاطر نوع خوابیدن باشه و بعضی موقع ها بعد از خود ارضایی درد ش خوب میشه و بعضی مواقع هم درد میکنه
  و 19 سال هم هست و اینکه اطراف بیضه راستم درد میکنه؟؟ خیلی ممنون میشم مشکلم رو حل کنید🙏🙏
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹( 3 سال پیش)

   سلام
   در عکس ها همه چیز نرمال هست. به نظرم مشکلی ندارید ولی میشه برای اطمینان سونوگرافی از بیضه ها انجام داد.

 • تصویر کاربر Amir پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۹( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 215 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر
  من 24سالمه بیضه چپ ندارم جواب آزمایش اسپرم نرمال بوده پارسال اومدم مطب خودتون
  میخواستم ببینم آزمایش اسپرم من خوبه؟ درصد هایی که با رنگ قرمز ،آبی و زرد داره مشکلی نداره؟
  من میتونم بچه دار بشم؟
  خیالم راحت بشه،خیلی نگرانم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۹( 3 سال پیش)

   سلام
   همه چیز نرماله و مشلی برای باروری ندارید

درحال دریافت اطلاعات

از دکتر بپرسید

ویزیت Whatsapp

تماس با مطب

نوبت دهی اینترنتی

پرسش از دکتر