بیضه نزول نکرده

در این مقاله مطالعه می کنید:

تشخیص و درمان زود هنگام بیضه نزول نکرده به حفظ باروری و بهبود تشخیص زودهنگام بدخیمی بیضه کمک می کند. معاینه فیزیکی بیضه می تواند مشکل باشد، لذا در صورتی که نتوان بیضه را در کیسه بیضه لمس کرد حتما بایستی با ارولوژیست مشاوره شود. عدم اقدام درمانی فراتر از یک سال اول عمر توصیه نمی شود زیرا تاخیر در درمان، میزان موفقیت جراحی را کاهش می دهد و احتمالا باعث اختلال در روند تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) می شود. در شش ماهگی، بیماران مبتلا به بیضه نزول نکرده(Undescended testes or Cryptorchidism)باید توسط یک اورولوژیست برای تشخیص و درمان مورد بررسی قرار گیرد. ارجاع زود هنگام به ارولوژیست برای بیضه های غیر قابل لمس دو طرفه در نوزاد یا برای هر کودک با بیماری هیپوسپادیاس (پائین بودن سوراخ خروج ادرار از محل طبیعی خود) و عدم نزول بیضه ها به صورت همزمان ضروری می باشد. درمان بیضه نزول نکرده بایستی بین سن شش ماه تا دو سال انجام شود که درمان شامل هورمون درمانی و یا درمان جراحی می باشد.

موفقیت درمان در هر دو نوع درمان بستگی به موقعیت بیضه ها در هنگام تشخیص دارد. اگرچه جراحی و orchiopexy (پائین آوردن بیضه) بیماران از ابتلا به بدخیمی بیضه محافظت نمی کند، اما این کار به تشخیص زود هنگام بدخیمی بیضه از طریق خودآزمایی بیضه (معاینه بیضه توسط خود) کمک می کند. نهان بیضگی، یا عدم نزول بیضه، معمولا در طی معاینه نوزاد تشخیص داده می شود. تشخیص این بیماری، شناسایی سندرم های همراه، ارزیابی تشخیصی مناسب و ارجاع به موقع برای درمان جراحی توسط اورولوژیست گام های مهمی در جلوگیری از عواقب نامطلوب است.

بیضه نزول نکرده

پیامدهای بیضه نزول نکرده

منطق درمان بیضه نزول نکرده پیشگیری از عوارض بالقوه آن است. رایج ترین مشکلات در ارتباط با عدم نزول بیضه شامل تومور بیضه، ناباروری، تورشن بیضه (پیچ خوردن بیضه به دور طناب خود) و فتق مغبنی می باشد.

-سرطان بیضه

به خوبی اثبات شده است که در مردان با سابقه بیضه نزول نکرده نسبت به افراد عادی میزان بروز سرطان بیضه بالاتر از حد انتظار است. در حالی که احتمال میزان ابتلا به سرطان بیضه در گذشته احتمالا دست بالا تخمین زده شده است، بروز ابتلا به سرطان بیضه در میان مردان مبتلا به بیضه نزول نکرده تقریبا یک در 1000 تا یک در 2500 می باشد. اگرچه خطر ابتلا نسبت به جمعیت عمومی به طور معنی داری بالاتر است (یک در 100000)، ولی این سطح از خطر باعث نمی شود تا به درمان های رادیکال، مانند حذف تمام بیضه داخل شکمی را روی بیاوریم.

حدود 20 درصد از تومورهای بیضه در مردان با بیضه نزول نکرده یک طرفه، در بیضه سمت مقابل که به طور طبیعی نزول کرده است رخ می دهد؛ این یافته، از مخالفت با حذف بی رویه بیضه نزول نکرده پشتیبانی می کند. نهان بیضگی و سرطان بیضه نیز ممکن است تظاهراتی از اختلال ژنتیکی بیضه باشند، بنابراین،  بروز سرطان در بیضه نزول نکرده ممکن است به دلیل محل غیر طبیعی بیضه و نزول نکردن آن نباشد. اگر چه اثبات نشده است که orchiopexy و پائین آوردن بیضه با جراحی، خطر ابتلا به سرطان بیضه را کاهش می دهد، ولی به سهولت تشخیص زود هنگام سرطان بیضه از طریق خودآزمایی بیضه کمک می کند.

خستگی در رابطه جنسی

-ناباروری

به عنوان یک گروه، مردانی که بیضه نزول نکرده داشته اند کاهش تعداد اسپرم، اسپرم با کیفیت پائین تر و میزان باروری پایین تری نسبت به مردان با بیضه ها نزول کرده نرمال داشته اند. احتمال ناباروری با نهان بیضگی دو طرفه و بالا بودن سن در زمان orchiopexy،(پائین آوردن بیضه با جراحی) افزایش می یابد. اختلال در تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) ممکن است تا حدی به علت زمینه ی ناهنجاری های ژنتیکی ایجاد شود که خطر ابتلا به سرطان بیضه را نیز می تواند افزایش دهد. به همین دلیل، ممکن است اختلال در تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) از طریق مداخله جراحی و پائین آوردن بیضه به طور کامل برگشت پذیر نباشد.

بر خلاف خطر ابتلا به سرطان بیضه، به نظر می رسد مزیت  orchiopexy (پائین آوردن بیضه با جراحی) زود هنگام، حفظ باروری می باشد. از طریق بیوپسی بیضه در زمان orchiopexy ، نشان داده شده است که تراکم سلول های تولید کننده اسپرم(ژرم سل) با گذشت زمان کاهش می یابد، و این اتفاق از اوایل یک سالگی شروع می شود. به همین دلیل، درمان بیضه نزول نکرده از اوایل شش ماهگی توصیه می شود و بایستی قبل از سن دو سالگی حتما انجام شده باشد.

-پیچ خوردگی بیضه و فتق مغبنی

اگرچه شواهد کمی وجود دارد، ولی تصور می شود میزان بروز چرخش بیضه در بیضه های نزول نکرده بالاتر از بیضه های نزول کرده به داخل کیسه بیضه (اسکروتوم) می باشد. پیچ خوردگی بیضه نزول نکرده اغلب با بروز تومور بیضه همراه است، که احتمالا به دلیل افزایش وزن بیضه  و بهم ریختگی ابعاد آن می باشد. پیچ خوردگی بیضه داخل شکمی ممکن است به صورت درد حاد شکم  تظاهر کند.بیضه غیر قابل لمس در معاینه فیزیکی سرنخی برای تشخیص در این حالت است، اما اغلب چرخش بیضه تنها در زمان باز کردن و اکتشاف شکم تشخیص داده می شود. در صورت وجود فتق مغبنی همراه با بیضه نزول نکرده ، ترمیم فتق همزمان با orchiopexy (پائین آوردن بیضه با جراحی) ضروری است.

علائم و آناتومی

اکثر بیضه های نزول نکرده در حال حاضر در بدو تولد بروز می کند. تا یک سوم نوزادان پسر زودرس و 3 تا 5 درصد از نوزادان پسر ترم (نوزادانی که به هنگام به دنیا آمده اند) با بیضه نزول نکرده متولد می شوند. در سه ماهگی، میزان بروز به 0.8 درصد کاهش می یابد، بین سه ماهگی و بزرگسالی، میزان بروز نهان بیضگی تغییر نمی کند. انتظار و عدم اقدام درمانی گزینه مناسبی نیست چرا که عدم نزول بیضه واقعی به ندرت خود به خود پس از سه ماهگی نزول می یابد. گهگاه، بیضه ها که در اوایل دوران کودکی در موقعیت کیسه بیضه (اسکروتوم) مشاهده شده است “صعود” کرده و در واقع به بیضه نزول نکرده تبدیل می شوند. در حالی که پزشکان در گذشته بر این باور بودند که این یافته ها نشان دهنده خطا در معاینه فیزیکی اولیه بوده است، ولی در حال حاضر صعود بیضه  پدیده ای است که به خوبی به اثبات رسیده است. این پدیده در کودکان بزرگتر رخ می دهد. صعود بیضه در کودکان بزرگتر احتمالا نشان دهنده بیضه نابجا است.

نهان بیضگی را بر اساس یافته های فیزیکی و یافته های حین عمل می توان طبقه بندی کرد: (1) عدم نزول بیضه واقعی (شامل داخل شکمی، در ناحیه حلقه داخلی کانال مغبنی و بیضه داخل کانال مغبنی)، که در طول مسیر طبیعی نزول وجود دارد و یک gubernaculum نرمال؛ (2) بیضه نابجا، که یک gubernacular غیر طبیعی دارد؛ و (3) بیضه تحریک پذیر یا انقباض پذیر  retractile testicles، که در واقع بیضه نزول کرده است ولی به دلیل تحریک پذیری و انقباض عضلات طناب بیضه، بیضه مرتبا بالا می رود. مهم ترین دسته ای که هنگام معاینه فیزیکی بیضه بایستی تشخیص داده شد  بیضه تحریک پذیر یا انقباض پذیر  retractile testicles است، زیرا هیچ درمان هورمونی یا درمان جراحی برای این بیماری مورد نیاز نیست. در حال حاضر حدود 20 درصد از نوزادانی که با نهان بیضگی مراجعه می کنندحداقل یک بیضه غیر قابل لمس دارند. از طریق معاینه حین جراحی، در حدود نیمی از بیضه های غیر قابل لمس داخل شکمی بوده، در حالی که بقیه موارد بیضه غیر قابل لمس محو و ناپدید شده و یا تحلیل رفته اند. تصور می شود بیضه محو شده به دلیل چرخش داخل رحمی بیضه ایجاد می شود.

عکس بیضه نزول نکرده

درد بیضه

درد بیضه ممکن است در هر دو بیضه یا یکی از آنها احساس شود و بسته به دوره زمانی، می‌تواند شدید، نیمه‌شدید یا مزمن باشد.

دکتر محمد جباری جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فوق تخصص ارولوژی ترمیمی

تصویر دکتر محمد جباری
دکتر محمد جباری

دکتر محمد جباری جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی همچنین فلوشیپ فوق تخصصی ارولوژی ترمیمی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و عضو هیئت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و عضو انجمن علمی ارولوژی ایران می باشد.

آیا این مطلب مفید بود؟ لطفا به آن امتیاز دهید
3.6/5 - (33 امتیاز)

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 2روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

   برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر Amir شنبه ۲۳ فروردین ۹۹( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 222 مشاهده پرسش
  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
  دکتر بنده دوتا مشکل دارم بیست ساله هستم
  اولی که خیلی مهمتره من بیضیه سمت راستم در کیسش قرار نداره نمیدونم مادرزاد بوده یا بر سر اتفاقی در گذشته . جنب میشوم و اسپرم خارج میشه حالا متاسفانه بخاطر شرایطی نتونستم تاحالا درمیون بگذارم جایی
  مورد دوم اینکه التم زمان نعوظ به سمت پایین افتادگی داره
  لطفا راهنمایی کنید مچکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری شنبه ۲۳ فروردین ۹۹( 4 سال پیش)

   سلام
   برای بیضه ای که در کیسه نیست بایستی سونوگرافی انجام دهید تا محل دقیقش معلوم و در صورت امکان با جراحی پایین آورده شود.
   برای به سمت پایین افتادگی آلت هم معمولا یا بدلیل بزرگی و سنگینی آلت هست یا شل بودن رباط اتصال کننده آلت به استخوان لگن که در هر دو صورت بیماری محسوب نشده و درمانی نیاز نیست و ندارد

  2. تصویر کاربر Amir شنبه ۲۳ فروردین ۹۹( 4 سال پیش)
   دکتر محلش مشخص است چند سانت بالا تر از آلت هست این امکان وجود دارد که کارایی اش را از دست داده باشد؟
   یعنی راهی برای صاف شد ان وجود ندارد؟
  3. تصویر کاربر دکتر محمد جباری شنبه ۲۳ فروردین ۹۹( 4 سال پیش)

   دکتر محلش مشخص است چند سانت بالا تر از آلت هست این امکان وجود دارد که کارایی اش را از دست داده باشد؟...........معمولا کارایی اسپرم سازی ندارند ولی هورمون سازی را انجام می دهد.
   یعنی راهی برای صاف شد ان وجود ندارد؟....................اگر افتادگی آلت باشد درمانی ندارد ولی اگر خمیدگی و انحنای آلت باشد با جراحی قابل اصلاح هست البته آلت کوتاه می شود

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر محمدپیروزی جمعه ۲۲ فروردین ۹۹( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 221 مشاهده پرسش
  سلام من 23سالمه حدود5سال پیش رفتم دکتر بهم گفتن شما نازایی و مشکل کروزومی داری من میخواستم بپرسم من باید چیکار کنم التمم خیلی کوچیکه میتونم رابطه جنسی داشته باشم
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری پنجشنبه ۲۱ فروردین ۹۹( 4 سال پیش)

   سلام

   اگر نعوظ دارید و الت سفت میشه می تواتید رابطه داشته باشید اگر هورمون تستوسترون خون تان کمتر از حد طبیعی باشد بایست بصورت دوره ایریعنی هر دو تا ۴ هفته تستوسترون تزریق کنید

  2. تصویر کاربر محمدپیروزی پنجشنبه ۲۱ فروردین ۹۹( 4 سال پیش)
   ممنون من نعوظ دارم و ازمایش تستوسترون نگرفتم جدیدا ولی قبلا گرفتم همیشه حد پایین بوده من چجوری و کجا باید تستوسترون تزریق کنم بدنم ضعیفه و تمام علایم کمبود تستوسترون رو دارم
  3. تصویر کاربر دکتر محمد جباری جمعه ۲۲ فروردین ۹۹( 4 سال پیش)

   بایستی به پزشک مراجعه و پس از تایید پایین بودن تستوسترون با رویت برگه آزمایش برایتان تستوسترون تجویز می شود

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر مجتبی یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 244 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر . وقت بخیر
  ممنون بابت راهنمایی سری قبلتون
  یه سوال دیگه داشتم از خدمتتون . اینکه دستگاه تناسلی من تعداد خال ها داره زیاد میشه تو این سن ! جاهای دیگه‌ از بدن خال نمیزنه فقط همین قسمت هستش . نشانه چی هستش ؟
  و اگر من اینارو با لیزر درمان کنم مجدد باز جاهای دیگه خال ایجاد بشه چیکار کنم ؟
  ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹( 4 سال پیش)

   سلام اقای دکتر . وقت بخیر
   ممنون بابت راهنمایی سری قبلتون
   یه سوال دیگه داشتم از خدمتتون . اینکه دستگاه تناسلی من تعداد خال ها داره زیاد میشه تو این سن ! جاهای دیگه‌ از بدن خال نمیزنه فقط همین قسمت هستش . نشانه چی هستش ؟..................نشانه خاصی نیست غالبا زمینه های ارثی دارد
   و اگر من اینارو با لیزر درمان کنم مجدد باز جاهای دیگه خال ایجاد بشه چیکار کنم ؟.....................به نظرم بی جهت حساس شده اید کاری از دست شما بر نمیاد

 • تصویر کاربر امید جمعه ۱ فروردین ۹۹( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 252 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر. روزتون بخیر. من از طریق پدرم با شما آشنا شدم. قبلا در بیمارستان پارسیان توسط شما عمل شده بودند. غرض از مزاحمت این است که بنده پس از حمام از نقطه ای روی بیضه شروع به خونریزی میکنم، خونی شفاف و رقیق که به سرعت روی پوست منتشر میشه. اخیرا دو بار این اتفاق افتاده. دقیقا بعد از اینکه حمام تمام میشود همه چیز نرمال هست فقط وقتی چند بار برای تمیز کردن شیشه حمام نشست و برخاست کردم خونریزی شروع شد. خونریزی از یک نقطه بسیار کوچک مثل سوراخ باقی مونده از کنده شدن یک مو شروع میشه. حتی احساس بریده‌ی یا زخم و درد ندارم. آیا جای نگرانی است و نیازی به ویزیت دارم. مرد ۳۵ ساله هستم در تهران. ممنون از توجهتون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری جمعه ۱ فروردین ۹۹( 4 سال پیش)

   سلام
   جای نگرانی نیست ولی برای اطمینان در فرصتی مناسب بهتره معاینه شوید

 • تصویر کاربر مجتبی پنجشنبه ۲۹ اسفند ۹۸( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 247 مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید خدمت اقای دکتر بنده ۲۶ سال سن دارم
  یه سری خال و یه سری لکه های قهوه ای رنگ روی بیضه و الت تناسی دارم . تعدادشون زیاد میشه ولی اندازشون تغییر نمیکنه گاهی اوقات هم با خارش همراهه

  میخواستم بدونم علتش از کبد هستش یا علت دیگه ای داره راه درمانشون به چه صورته
  ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری پنجشنبه ۲۹ اسفند ۹۸( 4 سال پیش)

   سلام در صورت صلاحدید عکس واضح بفرستید تا بتوانم کمک تان کنم.

درحال دریافت اطلاعات

از دکتر بپرسید

ویزیت Whatsapp

تماس با مطب

نوبت دهی اینترنتی

پرسش از دکتر